ทำงานให้เสร็จโดยไม่ประนีประนอม

อุณหภูมิในปีนี้สูงกว่าปีที่แล้วอย่างมากในเดือนกรกฎาคม อุณหภูมิเกือบสูงกว่า 35 ℃แม้ว่าอุณหภูมิจะสูง แต่ระยะเวลาก่อสร้างของลูกค้าก็คงที่บริษัทของเราส่งแกนหลักทางเทคนิคเพื่อขอคำแนะนำ และเจ้าหน้าที่ติดตั้งทั้งหมดทำงานล่วงเวลาก่อนวันที่ 25 กรกฎาคม มีการติดตั้งไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 500 ชุดบริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า

ภาพที่2


เวลาที่โพสต์: 27 ก.ค.-2565